Для українок розширили список військовозобов’язаних професій, серед них журналісти, редактори та менеджери.
Відтепер жінок  зазначених професій ставитимуть на військовий облік.

Джерело: Про це йдеться в наказі Міноборони від 11 жовтня.

Відповідно до затвердженого документа, роботодавець повинен проконтролювати, чи стали його співробітниці, які працюють за вказаними спеціальностями, на військовий облік і перевірити цей факт при прийнятті на роботу.

Ставитимуть жінок на військовий облік за двох умов:

  • займає посаду або працює за фахом, який є у списку;
  • жінка придатна до проходження військової служби за станом здоров’я та віком.

При цьому стан здоров’я має визначити військово-лікарська комісія, а граничний вік – 60 років.

Найменування спеціальності Рідневі військово-облікові спеціальності
1 2
Державна безпека 100, 907, 908, 932
Транспортні технології (за видами) 121 – 126, 700, 766, 767, 787, 792, 939 – 942, 945, 946
Автомобільний транспорт 127, 738 -740, 790
Річковий та морський транспорт, гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології, суднобудування 167, 170, 173 – 177, 300, 302 – 309, 429, 682, 683, 960
Будівництво та цивільна інженерія, архітектура та містобудування, геодезія та землеустрій 166, 168, 170, 408, 827,940, 956
Хімія, хімічні технології та інженерія, біологія 187, 195, 197, 830, 831
Авіаційний транспорт, авіаційна та ракетно-космічна техніка 210, 211, 215, 220 – 225, 260 – 270, 280 – 286
Авіоніка 235, 244 – 256
Телекомунікації та радіотехніка 403, 420, 430, 432, 441, 443, 450 – 454, 460, 478, 500 – 504, 508, 528 – 533, 549 – 553, 577, 8 7 6 , 913
Інженерія програмного забезпечення, комп’ютерні науки, інформаційні системи та технології, комп’ютерна інженерія, системний аналіз, кібербезпека, мікро- та наносистемна техніка, автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 474, 600 – 603, 803, 805
Електроніка 659 – 662, 664, 665, 829, 792
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 602, 604, 626 – 632, 784, 785, 791, 815 – 818, 819, 821
Науки про Землю, географія, фізика та астрономія 671 – 679
Харчові технології, Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва 788
Забезпечення військ, озброєння та військова техніка, технології легкої промисловості 766, 767, 787, 789
Металургія, матеріалознавство, прикладна фізика та наноматеріали 793 – 795, 972, 975
Деревообробні та меблеві технології 798
Фізіотерапія, ерготерапія, медична та психологія, громадське здоров’я, фізична реабілітація, промислова фармація, санітарія та експертиза 878
Стоматологія, медицина, медсестринство, фармація, технології медичної діагностики та лікування 879
Біомедична інженерія, біотехнології та біоінженерія 880
Ветеринарна медицина, ветеринарна гігієна 884 – 887
Облік та оподаткування, маркетинг, менеджмент, підприємництво, економіка 900
Публічне управління та адміністрування, право, міжнародне право, міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, математика, прикладна математика, статистика 901, 929
Фізична культура, спорт та туризм 906
Громадянська безпека, правоохоронна діяльність 908
Фінанси, банківська справа та страхування 911
Інформаційна, бібліотечна та архівна справа, історія та археологія 912
Журналістика, професійна освіта (за спеціалізацією), спеціальна освіта 914
Психологія, соціологія, політологія, соціальна робота, соціальне забезпечення 915
Музичне мистецтво, сценічне мистецтво, менеджмент соціокультурної діяльності 917, 918
Видавництво та поліграфія 902, 922 – 924
Залізничний транспорт 937, 938, 944, 948, 949, 953
Готельно-ресто рання справа 957
Теплоенергетика, гідроенергетика, енергетичне машинобудування, галузеве машинобудування, електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, атомна енергетика, гірнича справа, нафтогазова інженерія та технології, прикладна механіка 943, 958 – 961, 980, 982
Пожежна безпека 181, 200, 203, 966, 967
Назва професії Рідневі військово-облікові спеціальності
1 2
Інспектори воєнізованої охорони, приватні детективи, інспектори правоохоронних органів та фахівці з дізнання, працівники, які надають персональні та захисні послуги, працівники служб, що надають захисні послуги, працівники кримінально-виконавчої служби, працівники захисних та охоронних служб, мисливці, сторожа, інкасатори 100 – 110
Керівники виробничих підрозділів на транспорті, головні фахівці-керівники виробничих підрозділів на транспорті, начальники (інші керівники) та майстри виробничих підрозділів на транспорті, водії автотранспортних засобів та робітники з обслуговування автотранспортної техніки 121 – 126, 766, 767, 787, 792, 939 – 942, 945, 946
Водії мототранспортних засобів та робітники з обслуговування мототранспортної техніки 127
Керівники виробничих підрозділів у сільському, лісовому та водному господарствах, головні фахівці – керівники виробничих підрозділів у сільському, лісовому та водному господарствах, начальники (інші керівники) та майстри виробничих підрозділів у сільському, лісовому та водному господарствах, менеджери (управителі) у сільському, мисливському, лісовому, рибному та водному господарствах, менеджери (управителі) у лісовому господарстві, наукові співробітники (агрономія, водне господарство, зооінженерія, лісівництво, меліорація та природно-заповідна справа), лісівники та професіонали родинних професій 171
Робітники, що працюють під водою 172
Гідротехнік 173
Менеджери (управляючі) у виробництві води, 174
Робочі, які обслуговують установки для виконання земляних та подібних робіт 184
Професіонали у галузі хімії, наукові співробітники (хімія), хіміки, професіонали у галузі хімічних технологій, наукові співробітники (хімічні технології), інженери-хіміки, лаборанти та техніки у хімічному виробництві, робітники, що обслуговують хімічні установки, оператори хімічних переробних установок , робітники, що обслуговують обладнання з виробництва хімічних продуктів, укрупнені професії робітників, що обслуговують обладнання з виробництва хімічних продуктів 187, 195, 197
Оператори промислових роботів 202
Літні фахівці, технічні фахівці, які забезпечують повітряний рух, фахівці, що управляють літальними апаратами та забезпечують польоти 210
Авіадиспетчери 211
Механіки та монтажники авіаційних машин 260
Судова палубна команда та подібні до них робітники 303
Робітники, що працюють під водою 379
Професіонали в галузі електроніки та телекомунікацій, наукові співробітники (електроніка, телекомунікації), інженери в галузі електроніки та телекомунікацій, оператори радіо- та телекомунікаційного обладнання, телефоністи, телеграфісти та споріднені професії сфери зв’язку, укрупнені професії службовців з інформування клієнтів, установ експлуатаційники телеграфного та телефонного обладнання 403, 420, 429, 430, 432, 441, 443, 450 – 455, 460, 586
Керівники виробничих підрозділів зв’язку, головні фахівці-керівники виробничих підрозділів зв’язку, начальники (інші керівники) та майстри виробничих підрозділів зв’язку 474, 478
Менеджери (управителі) на пошті та зв’язку, службовці, зайняті на пошті та подібними роботами, службовці, що займаються сортуванням та доставкою пошти, посилальні, носії та рознощики багажу та посилок 485
Оператори оптичного та електронного обладнання, інші оператори оптичного та електронного обладнання 541, 652
Працівники фільмо-, фоно-, фототек, робітники, що обслуговують обладнання з виробництва фото- та кінопродукції 582, 583
Керівники підрозділу комп’ютерних послуг, менеджери (управителі) у сфері досліджень та розробок, менеджери (управителі) систем з інформаційної безпеки, професіонали у галузі обчислень (комп’ютеризації), професіонали у галузі програмування, наукові співробітники (програмування), професіонали в інших галузях обчислень (комп’ютеризації),оператори ЕОМ, оператори ПЕОМ, професіонали в галузі інформації та інформаційного аналізу, професіонали в галузі інформації та інформаційні аналітики, професіонали в галузі обчислень (комп’ютеризації), професіонали в галузі обчислювальних систем, наукові співробітники (обчислювальні системи), розробники обчислювальних систем, , техніки-програмісти 600
Професіонали в галузі обчислювальних систем, наукові співробітники (обчислювальні системи), розробники обчислювальних систем 601
Наукові співробітники (інші галузі обчислень), професіонали в інших галузях обчислень, технічні фахівці в галузі обчислювальної техніки, оператори збору даних, службовці, зайняті з цифровими даними 602
Секретарі та службовці, які виконують операції за допомогою клавіатури, стенографісти та друкарки, оператори машин для обробки текстів та подібні професії, оператори рахункових машин 604
Професіонали в галузі метеорології, наукові співробітники (метеорологія), метеорологи 626 – 632
Складачі електронного обладнання 651
Професіонали в галузі електротехніки, наукові співробітники (електротехніка), інженери-електрики, механіки та монтажники електричного та електронного обладнання, електромеханіки та електромонтажники, установники, ремонтники та монтажники ліній електропередач, збирачі електрообладнання 659 – 662, 665
Професіонали в галузі картографії та топографії, наукові співробітники (картографія, топографія), картографи та топографи 671 – 673
Фотографи та оператори обладнання для реєстрації зображення та звуку 675
Менеджери (управляючі) на транспорті, професіонали в галузі інженерної механіки, наукові співробітники (інженерна механіка), інженери-механіки, провідники та кондуктори на транспорті, водії та робітники з обслуговування пересувної техніки та установок, водії автотранспортних та мототранспортних засобів та інші робітники з обслуговування автотранспортної та мототранспортної техніки, робітники з керування транспортними засобами на тяговій силі та інші некваліфіковані робітники, зайняті на транспорті 738 – 740
Керівники підрозділів матеріально-технічного постачання, що служать на складах 766, 767
Монтажники електронного обладнання, механіки та експлуатаційники електронного обладнання, укрупнені професії механіків та монтажників електричного та електронного обладнання 769, 776, 782
Оператори радіо- та телекомунікаційного обладнання, інші оператори оптичного та електронного обладнання 784, 785
Керівники виробничих підрозділів у складському господарстві, головні фахівці-керівники виробничих підрозділів у складському господарстві, начальники (інші керівники) та майстри виробничих підрозділів у складському господарстві, керівники підрозділів матеріально-технічного постачання, службовці на складах, приймальники замовлень, вантажники, комірники та ваговики 787
Керівники виробничих підрозділів у закладах ресторанного господарства та інших місцях розміщення, керівники малих підприємств та закладів ресторанного господарства без апарату управління, менеджери (управителі) у закладах ресторанного господарства, менеджери (управителі) з організації харчування, кухарі 788
Послуги з транспортних операцій, укрупнені професійні назви робіт кваліфікованих робітників на транспорті 790
Оператори збору даних, службовці, зайняті з цифровими даними 791
Послуги з транспортних операцій, акумуляторники 792
Професіонали в галузі гірничої справи та металургії, наукові співробітники (гірнича справа, металургія), гірничі інженери та інженери-металурги, технічні фахівці в галузі добувної промисловості та металургії 793 – 794
Робочі, що обслуговують обладнання для виробництва продукції з гуми 796
Маляри, лакувальники, муляри 797
Теслярі та столяри, ремісники з ручної обробки дерева та подібних матеріалів, деревообробники та столяри-червонодеревники, робітники з обробки дерева, наладчики та наладчики-оператори деревообробних верстатів, робітники, що обслуговують деревообробні та папероробні установки, , укрупнені професії робітників, що обслуговують деревообробні та папероробні установки, робітники, що обслуговують обладнання з виробництва продукції з деревини, збирачі виробів з дерева та подібних матеріалів 798
.Робочі, що обслуговують установки з виробництва електроенергії та робітники на подібному обладнанні, укрупнені професії робітників, які обслуговують установки з виробництва електроенергії та подібне обладнання 829
Керівники підрозділів у охороні здоров’я, менеджери (управителі) у охороні здоров’я, професіонали в галузі наук про життя та медичні науки, професіонали в галузі медицини (крім медичних сестер), професіонали в галузі лікувальної справи, професіонали в галузі стоматології, наукові співробітники ( ), стоматологи, професіонали в галузі фармації, наукові співробітники (фармація), провізори, професіонали в галузі медико-профілактичної справи, наукові співробітники в галузі медико-профілактичної справи, інші професіонали в галузі медицини (крім сестринської справи та акушерства), наукові співробітники галузі медицини (крім сестринської справи та акушерства), професіонали в галузі медицини (крім сестринської справи та акушерства), допоміжний персонал у галузі сучасної медицини, фізіотерапії, фармації (крім медичних сестер), медичні асистенти, дантисти-асистенти, фізіотерапевт , інші асистенти професіоналів у галузі сучасної менної медицини (крім медичних сестер) 878
Професіонали в галузі патології, токсикології, фармакології, фізіології та епідеміології, наукові співробітники (патологія, токсикологія, фармакологія, фізіологія, епідеміологія), патологи, токсикологи, фармакологи, фізіологи та епідеміологи, наукові співробітники в галузі медико-профілактичної справи, професійні медичні сестри та акушерки, як професіонали в області сестринської справи та акушерства, наукові співробітники (сестринська справа, акушерство), медичні сестри та акушерки, гігієністи, окулісти та оптики, медичні сестри та акушерки, , помічники професіоналів-акушерів 879
Оператори медичного обладнання, робітники, що обслуговують обладнання з виробництва фармацевтичних продуктів та косметичних засобів, керівники підрозділів у охороні здоров’я 880
Професіонали в галузі ветеринарної медицини, наукові співробітники (ветеринарна медицина), ветеринари, асистенти ветеринарів, допоміжний персонал у галузі ветеринарії, зоологи та професіонали родинних професій 884 – 887
Керівники виробничих підрозділів у комерційному обслуговуванні, керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів та інші керівники, менеджери (управителі) з права, бухгалтерського обліку, досліджень ринку, вивчення громадської думки, консультації з питань комерційної діяльності та управління, менеджери (управителі) з бухгалтерського обліку, професіонали в галузі аудиту та бухгалтерського обліку, наукові співробітники (аудит, бухгалтерський облік), аудитори та кваліфіковані бухгалтери, бухгалтери та касири-експерти, реєстратори бухгалтерських даних 900
Керівники апарату місцевих органів державної влади, Організатори діловодства, організатори діловодства (державні установи), організатори діловодства (види економічної діяльності), секретарі, переписувачі та діловоди, що служать з інформування (довідок) 901
Кертежники 902
Керівники підрозділів у сфері спорту, менеджери (управителі) у сфері культури, відпочинку та спорту, спортивні тренери, інструктори-методисти та професійні спортсмени 906
Професіонали у сфері правознавства, прокурорського нагляду, правосуддя та правоохоронної діяльності, науковці (правознавство), адвокати та прокурори, професіонали у галузі правоохоронної діяльності, інспектори митної служби, інспектори податкової служби, фахівці кримінально-виконавчої служби 907
Керівники апарату органів судової влади, Менеджери (управителі) у слідчій діяльності, професіонали в галузі правознавства та прокурорського нагляду, судді, інші професіонали в галузі правознавства, судові секретарі, виконавці та розпорядники, організатори діловодства (система судочинства)</td > 908
Менеджери (управителі) у фінансовій діяльності, менеджери (управителі) у сфері фінансового посередництва, менеджери (управителі) у сфері фінансового лізингу, менеджери (управителі) у сфері надання кредитів, менеджери (управителі) у допоміжній діяльності у сфері фінансів, менеджери (управителі) в інших видах фінансового посередництва, менеджери (управителі) в інших видах економічної діяльності, професіонали з питань фінансово-економічної безпеки підприємств, установ та організацій, наукові співробітники (фінансово-економічні.ська безпека підприємств, установ та організацій), професіонали з фінансово-економічної безпеки, професіонали в галузі економіки, наукові співробітники (економіка), економісти, фахівці у галузі фінансів та торгівлі, інші фахівці у галузі фінансів та торгівлі, статистики, обліковці та конторські службовці , що займаються фінансовими операціями, касири в банках та інкасатори 911
Професіонали у сфері архівної справи, музеєзнавства, бібліотечної справи, інформації та кінопрограм, професіонали у галузі архівної справи, збереження музейних та бібліотечних фондів, наукові співробітники (архівна справа, музеєзнавство), архіваріуси та зберігачі у музеях та бібліотеках, професіонали у сфері бібліотечної справи та кінопрограм, наукові співробітники (бібліотечна справа, кінопрограми), бібліотекарі, професіонали у сфері кінопрограм, професіонали у галузі літератури, літературознавці, службовці, зайняті у бібліотеці 912
Керівники підрозділів з реклами та зв’язків з громадськістю, менеджери (управителі) у сфері надання інформації, менеджери (управителі) з реклами, професіонали у галузі інформації та інформаційного аналізу, наукові співробітники (інформаційна аналітика), професіонали у галузі інформації та інформаційні аналітики , перекладачі та усні перекладачі, редактори та журналісти 914
Керівники підрозділів у сфері освіти та виробничого навчання, менеджери (управителі) з дослідження ринку та вивчення суспільної думки, менеджери (управителі) з підбору, забезпечення та використання персоналу, менеджери (управителі) у соціальній сфері, професіонали у галузі психології, наукові співробітники (психологія), психологи, професіонали в галузі соціального захисту населення, наукові співробітники (соціальний захист населення), професіонали в галузі соціального захисту населення, інспектори соціальної допомоги, соціальні працівники 915
Керівники підрозділів у сфері культури, відпочинку та спорту, професіонали у галузі художньої творчості, професіонали у галузі музики, мистецтвознавці (музикознавство), організатори у сфері культури та мистецтва, інші фахівці у сфері культури та мистецтва, працівники з надання послуг у сфері мистецтва 917, 918
Робочі в галузі точної механіки, ручних ремесел та печатки, друкарі та робітники подібних професій, набірники та друкарі, гравери-різьбярі по склу та гравери, цинкографи та гальваностереотипери, фотогравери, палітурники, друкарі шовкових друкарів , укрупнені професії друкарів та працівників подібних професій, стереотипісти та електротипісти, набірники та друкарі, робітники, що обслуговують паперово-целюлозні установки, робітники, обслуговуючі папероробні установки, робочі, обслуговуючі друкарські та палітурні машини виробів, а також робітників, які обслуговують друкарські, палітурні та інші машини для виготовлення виробів з паперу, збирачі виробів з картону, тканини та подібних матеріалів 922 – 924
Професіонали у сфері управління проектами та програмами, наукові співробітники (проекти та програми), професіонали з управління проектами та програмами, агенти з зайнятості та трудових контрактів, технічні фахівці у галузі управління 929
Машиністи локомотивів та подібні до них робітники машиністи спеціальних машин на залізниці, помічники машиністів та кочегари паровозів, укрупнені професії машиністів локомотивів та робітників подібних професій 937, 938, 948, 949, 953
Монтажники, такелажники, теслярі 939, 940
Машиністи кранів, лебідок та подібних установок, водії автонавантажувачів 942
Менеджери (керівники) у добувній промисловості, контролери та регулювальники промислових роботів 943
Керівники підрозділів з будівництва та ремонту автомобільних шляхів 945
Залізничні сигнальники та стрілочники 946
Керівники (начальники) локомотивної служби, майстри локомотивного депо, машиністи (дизель-поїзди, електровози, рухомого складу на електротязі, тепловоза) 949
Керівники виробничих підрозділів у будівництві, головні фахівці – керівники виробничих підрозділів у будівництві, начальники (інші керівники) та майстри дільниць (підрозділів) у будівництві, менеджери (управляючі) у будівництві, менеджери (управителі) з архітектури та будівництва, технічного контролю , аналізу та реклами, професіонали в галузі архітектури та інженерної справи, професіонали в галузі архітектури та планування міст, наукові співробітники (архітектура, планування міст), архітектори та планувальники міст, професіонали в.галузі будівництва, наукові співробітники (будівництво), інженери в галузі будівництва, техніки-будівельники, будівельники будівель та споруд, укрупнені професії будівельників будівель та споруд, укладачі бетонної суміші, будівельники, ремонтники споруд та висотники, будівельники-облицювальники та подібні професійні назви робіт, покрівельники, облицювальники та паркетники, штукатури, ізолювальники, склярі, будівельні та подібні електрики, укрупнені професії кваліфікованих робітників у будівництві, зварювальники та газорізальники, такелажники та робітники, які зрощують канати, шліфувальники найпростіші професії у будівництві та ремонті доріг, дамб та подібних споруд, найпростіші професії у житловому будівництві 956
Керівники виробничих підрозділів у побутовому обслуговуванні, менеджери (управителі) у готелях, менеджери (управителі) у готелях та інших місцях розміщення, менеджери (управителі) у сфері операцій з нерухомістю, здавання під наймання та послуги юридичним особам, менеджери (управителі) у сфері операцій з нерухомістю для третіх осіб, менеджери (управителі) у житлово-комунальному господарстві, професіонали в галузі санаторно-курортної справи, професіонали з санаторно-курортної справи, наглядачі будинків та чергові у готелях та гуртожитках 957
Менеджери (управляючі) у обробній промисловості та у виробництві електроенергії, газу та води, менеджери (управителі) в інших сферах обробної промисловості та у виробництві електроенергії, газу та води, водопровідники та трубопровідники 958 – 961
Інспектори пожежної безпеки 966, 967
Робочі, що обслуговують обладнання для обробки та нанесення покриттів на метали 972
Робітники металургійних та машинобудівних професій, налагоджувачі верстатів та налагоджувачі-оператори, механіки та монтажники механічного обладнання, укрупнені професії механіків, слюсарів та монтажників механічного обладнання, виробники та ремонтники прецизійних інструментів та приладів, робітники з експлуатації обладнання, збирання обладнання та машин, робітники, що обслуговують промислове обладнання, робітники, обслуговуючі трубне обладнання, укрупнені професії робітників, що обслуговують рудо- та металопереробне обладнання, робітники, що обслуговують автоматизовані складальні лінії, робітники, обслуговуючі машини, та збирачі машин, робітники, обслуговуючі обладнання з виробництва метало- та мінералопродуктів, верстатники 974
Формувальники, зварювальники, прокатники, бляхари та монтажники металоконструкцій, робітники, працюють з тонколистовим металом, заготівельники та монтажники металоконструкцій, укрупнені професійні назви , ковалі на молотах та пресувальники, інструментальники, укрупнені професійні назви робіт ковалів ручного кування та інструментальників, робітники, які виконують високоточні роботи в металі та інших подібних матеріалах, укрупнені професії робітників, які виконують високоточні роботи з металу та подібних матеріалів, та металопереабатуюче обладнання, металоплавильники (вторинна переплавка), ливарники та прокатники, робітники, що обслуговують установки з термічної обробки металу, збирачі металевих, гумових та пластикових виробів 975
Робочі, що обслуговують обладнання з виробництва пластику 977
Робочі, що обслуговують парові машини та бойлери 980