За останніми статистичними даними, у світі 9 мільйонів передчасних смертей спровоковані забрудненням довкілля, що вдвічі більше жертв, ніж за перші півтора роки пандемії COVID-19.

Джерело: написав у звіті спеціальний доповідач ООН Девід Бойд, повідомляє The Hill у середу, 16 лютого.

Згідно зі звітом, кількість смертей у всьому світі від хвороб, пов’язаних із забрудненням навколишнього середовища, більш ніж у 15 разів перевищує кількість смертей від насильства.

Статистика цифр:

  • Тільки від хвороб пов’язаних із забрудненням повітря щороку вмирає близько 7 мільйонів життів.
  •  90% таких смертей припадає на країни з низьким та середнім рівнем доходу.
  • Більше 750 тисяч людей щороку помирають від впливу таких речовин, як вихлопні гази та азбест.
  • Від впливу свинцю помирає приблизно 1 мільйон на рік.

На екологічну картину світу істотно впливають зміна клімату та втрата біорізноманіття.

“Хімічна промисловість посилює кліматичну катастрофу, споживаючи більше 10% виробленого у світі викопного палива і щорічно виділяє приблизно 3,3 мільярда тонн парникових газів. Глобальне потепління сприяє викиду та повторної мобілізації небезпечних забруднювачів внаслідок танення льодовиків та – повідомляється у звіті.

Свій негатив в екологію привносять токсичні речовини. Вони негативно впливають на запилення комах, життєдіяльність прісноводних та морську екосистему, а також популяції птахів.

Павло Акименко

GoodMorningUA.News